Setiap wanita melalui pelbagai fasa dalam perjalanan hidupnya. Adakalanya kehidupannya lancar dan mudah. Dan adakalanya penuh...